Vande Mataram Desh Bhakti Bhajan Lyrics in Hindi

0
423

Vande Mataram Desh Bhakti Bhajan is one of the most popular Bhajan. This Desh Bhakti is sung by Rabindranath Tagore. And here we provide you the Vande Mataram Desh Bhakti Bhajan’s  Lyrics in Hindi. Check out the lyrics that are mentioned in the article. 

Vande Mataram Desh Bhakti Bhajan Details:

Bhajan Name Vande Mataram
Album
Label
Singer Rabindranath Tagore
Lyricist Bankim Chandra Chatterjee
Music  K Bharat Title
Starring

Vande Mataram Desh Bhakti Bhajan Lyrics In Hindi:

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलय़जशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। १।।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। २।।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।। ३।।

तुमि विद्या तुमि धर्म,
तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे,
बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदय़े तुमि माँ भक्ति,
तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे। वन्दे मातरम् ।। ४।।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।। ५।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। ६।।

 

Youtube Click Here
Hungama Click Here
Gaana Click Here
JioSaavn Click Here

Here are the Vande Mataram Desh Bhakti Bhajan lyrics in Hindi and details of the Vande Mataram Desh Bhakti Bhajan and we also provide you a list of the platforms or applications where this track is available now. We hope you have enjoyed the songs lyrics mentioned above and there are lot of other song’s lyrics are available on our website with sufficient details. Do not forget to check it out.

READ MORE:  Sumiran Kar Le Bhajan Lyrics in Hindi