Durga Chalisa Bhajan Lyrics in Gujarati |Hindi | English – Anuradha Paudwal

-

Durga Chalisa Bhajan is one of the most popular Durga Bhajan. This Durga Bhajan is sung by Anuradha Paudwal. Here we provide you the Durga Chalisa Bhajan‘s Lyrics in Gujarati Hindi and English. Check out the lyrics that are mentioned below in the article.

Durga Chalisa Bhajan Details:

Bhajan Name Durga Chalisa
Album Durga Chalisa Durga Kavach
Label T-Series
Singer Anuradha Paudwal
Lyricist Traditional
Music 
Starring

Durga Chalisa Bhajan Lyrics In Gujarati:

નમો નમો દુર્ગે સુખ કરની । નમો નમો અમ્બે દુઃખ હરની ॥
નિરંકાર હૈ જ્યોતિ તુમ્હારી । તિહૂં લોક ફૈલી ઉજિયારી ॥

શશિ લિલાટ મુખ મહા વિશાલા । નેત્ર લાલ ભૃકુટી વિકરાલા ॥
રૂપ માતુ કો અધિક સુહાવે । દરશ કરત જન અતિ સુખ પાવે ॥

તુમ સંસાર શક્તિ લય કીના । પાલન હેતુ અન્ન ધન દીના ॥
અન્નપૂરના હુઈ જગ પાલા । તુમ હી આદિ સુન્દરી બાલા ॥

પ્ર્લયકાલ સબ નાશન હારી । તુમ ગૌરી શિવ શંકર પ્યારી ॥
શિવ યોગી તુમરે ગુણ ગાવેં । બ્રહ્મા વિષ્ણુ તુમ્હેં નિત ધ્યાવેં ॥

રૂપ સરસ્વતી કો તુમ ધારા । દે સુબુદ્ધિ ઋષિ મુનિન ઉબારા ॥
ધરયો રૂપ નરસિંહ કો અમ્બા । પ્રગટ ભઈ ફાડ़ કર ખમ્બા ॥

રક્ષા કરિ પ્રહલાદ બચાયો । હિરણાકુશ કો સ્વર્ગ પઠાયો ॥
લક્ષ્મી રૂપ ધરા જગ માહીં । શ્રી નારાયણ અંગ સમાહી ॥

ક્ષીરસિંધુ મેં કરત વિલાસા । દયા સિન્ધુ દીજૈ મન આસા ॥
હિંગલાજ મેં તુમ્હીં ભવાની । મહિમા અમિત ન જાત બખાની ॥

માતંગી અરુ ધૂમાવતિ માતા । ભુવનેશ્વરી બગલા સુખદાતા ॥
શ્રી ભૈરવ તારા જગ તારિણિ । છિન્ન ભાલ ભવ દુઃખ નિવારિણિ ॥

કેહરી વાહન સોહ ભવાની । લાંગુર વીર ચલત અગવાની ॥
કર મેં ખપ્પર ખડ્ગ વિરાજે । જાકો દેખ કાલ ડર ભાજે ॥

સોહે અસ્ત્ર ઔર ત્રિશૂલા । જાતે ઉઠત શત્રુ હિય શૂલા ॥
નગર કોટિ મેં તુમ્હીં વિરાજત । તિહૂં લોક મેં ડંકા બાજત ॥

શુમ્ભ નિશુમ્ભ દાનવ તુમ મારે । રક્ત બીજ શંખન સંહારે ॥
મહિષાસુર નૃપ અતિ અભિમાની । જેહિ અધ ભાર મહી અકુલાની ॥

રૂપ કરાલ કાલિકા ધારા । સેન સહિત તુમ તિહિ સંહારા ॥
પરી ગાઢ़ સન્તન પર જબ જબ । ભઈ સહાય માતુ તુમ તબ તબ ॥

અમરપુરી અરુ બાસવ લોકા । તબ મહિમા સબ રહે અશોકા ॥
જ્વાલા મેં હૈ જ્યોતિ તુમ્હારી । તુમ્હેં સદા પૂજેં નર નારી ॥

READ MORE:  Piya Ghar Aavenge Bhajan Lyrics in Hindi - Kailash Kher

પ્રેમ ભક્તિ સે જો યશ ગાવે । દુઃખ દારિદ્ર નિકટ નહિં આવે ॥
ધ્યાવે તુમ્હેં જો નર મન લાઈ । જન્મ-મરણ તાકૌ છુટિ જાઈ ॥

જોગી સુર મુનિ કહત પુકારી । યોગ ન હો બિન શક્તિ તુમ્હારી ॥
શંકર આચારજ તપ કીનો । કામ અરુ ક્રોધ જીતિ સબ લીનો ॥

નિશિદિન ધ્યાન ધરો શંકર કો । કાહુ કાલ નહિં સુમિરો તુમકો ॥
શક્તિ રૂપ કો મરમ ન પાયો । શક્તિ ગઈ તબ મન પછતાયો ॥

શરણાગત હુઈ કીર્તિ બખાની । જય જય જય જગદમ્બ ભવાની ॥
ભઈ પ્રસન્ન આદિ જગદમ્બા । દઈ શક્તિ નહિં કીન વિલમ્બા ॥

મોકો માત કષ્ટ અતિ ઘેરો । તુમ બિન કૌન હરે દુઃખ મેરો ॥
આશા તૃષ્ણા નિપટ સતાવૈ । મોહ મદાદિક સબ વિનશાવૈ ॥

શત્રુ નાશ કીજૈ મહારાની । સુમિરોં ઇકચિત તુમ્હેં ભવાની ॥
કરો કૃપા હે માત દયાલા । ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ દે કરહુ નિહાલા ॥

જબ લગી જિયૌ દયા ફલ પાઊં । તુમ્હારો યશ મૈં સદા સુનાઊં ॥
દુર્ગા ચાલીસા જો જન ગાવે । સબ સુખ ભોગ પરમપદ પાવે ॥

દેવીદાસ શરણ નિજ જાની । કરહુ કૃપા જગદમ્બ ભવાની ॥
શ્રી દુર્ગામાતા કી જય ॥

Durga Chalisa Bhajan Lyrics In Hindi:

नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो दुर्गे दुःख हरनी॥

निरंकार है ज्योति तुम्हारी। तिहूं लोक फैली उजियारी॥

 

शशि ललाट मुख महाविशाला। नेत्र लाल भृकुटि विकराला॥

रूप मातु को अधिक सुहावे। दरश करत जन अति सुख पावे॥

 

तुम संसार शक्ति लै कीना। पालन हेतु अन्न धन दीना॥

अन्नपूर्णा हुई जग पाला। तुम ही आदि सुन्दरी बाला॥

 

प्रलयकाल सब नाशन हारी।तुम गौरी शिवशंकर प्यारी॥

शिव योगी तुम्हरे गुण गावें। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें॥

 

रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा॥

धरयो रूप नरसिंह को अम्बा। परगट भई फाड़कर खम्बा॥

 

रक्षा करि प्रह्लाद बचायो। हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो॥

लक्ष्मी रूप धरो जग माहीं। श्री नारायण अंग समाहीं॥

 

क्षीरसिन्धु में करत विलासा। दयासिन्धु दीजै मन आसा॥

हिंगलाज में तुम्हीं भवानी। महिमा अमित न जात बखानी॥

 

मातंगी अरु धूमावति माता। भुवनेश्वरी बगला सुख दाता॥

श्री भैरव तारा जग तारिणी। छिन्न भाल भव दुःख निवारिणी॥

 

केहरि वाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी॥

कर में खप्पर खड्ग विराजै। जाको देख काल डर भाजै॥

READ MORE:  Hey Gopal Krishna Karu Aarti Teri Bhajan Lyrics in Hindi

 

सोहै अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु हिय शूला॥

नगरकोट में तुम्हीं विराजत। तिहुंलोक में डंका बाजत॥

 

शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे। रक्तबीज शंखन संहारे॥

महिषासुर नृप अति अभिमानी। जेहि अघ भार मही अकुलानी॥

 

रूप कराल कालिका धारा। सेन सहित तुम तिहि संहारा॥

परी गाढ़ संतन पर जब जब। भई सहाय मातु तुम तब तब॥

 

अमरपुरी अरु बासव लोका। तब महिमा सब रहें अशोका॥

ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजें नर-नारी॥

 

प्रेम भक्ति से जो यश गावें। दुःख दारिद्र निकट नहिं आवें॥

ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म-मरण ताकौ छुटि जाई॥

 

जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी॥

शंकर आचारज तप कीनो। काम अरु क्रोध जीति सब लीनो॥

 

निशिदिन ध्यान धरो शंकर को। काहु काल नहिं सुमिरो तुमको॥

शक्ति रूप का मरम न पायो।  शक्ति गई तब मन पछितायो॥

 

शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय जय जय जगदम्ब भवानी॥

भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहिं कीन विलम्बा॥

 

मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरै दुःख मेरो॥

आशा तृष्णा निपट सतावें। रिपू मुरख मौही डरपावे॥

 

शत्रु नाश कीजै महारानी। सुमिरौं इकचित तुम्हें भवानी॥

करो कृपा हे मातु दयाला। ऋद्धि-सिद्धि दै करहु निहाला।

 

जब लगि जिऊं दया फल पाऊं । तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं ॥

दुर्गा चालीसा जो कोई गावै। सब सुख भोग परमपद पावै॥

 

देवीदास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी॥

Durga Chalisa Bhajan Lyrics In English:

Shashi Lalaat Mukh Maha Vishala, Netra Lal Bhrikoutee Vikaraala
Roop Maatu Ko Adhik Suhaave, Darshan Karata Jana Ati Sukh Paave

Tum Sansar Shakti Laya Keena, Palana Hetu Anna Dhan Deena
Annapoorna Hui Tu Jag Pala, Tumhi Aadi Sundari Bala

Pralayakala Sab Nashana Haari, Tum Gouri Shiv Shankar Pyari
Shiv Yogi Tumhre Gun Gaavein, Brahma Vishnu Tumhein Nit Dhyavein

Roop Saraswati Ka Tum Dhara, Day Subuddhi Rishi Munina Ubara

Dharyo Roop Narsimha Ko Amba, Pragat Bhayi Phaad Ke Khamba

Raksha Kari Prahlad Bachaayo, Hiranyaykush Ko Swarga Pathayo
Lakshmi Roop Dharo Jag Maahin, Shree Narayan Anga Samahin

Ksheer Sindhu Mein Karat Vilaasa, Daya Sindhu Deejey Man Aasa
Hingalaja Mein Tumhi Bhavani, Mahima Amit Na Jaat Bakhani

Matangi Aru Dhoomawati Mata, Bhuvaneshwari Bagala Sukhdata
Shree Bhairav Tara Jag Tarani, Chhinna Bhala Bhava Dukh Nivarini

READ MORE:  Chalo Bulawa Aaya Hai Bhajan Lyrics in Hindi

Kehari Vahan Soha Bhavani, Laangur Veer Chalata Agavani
Kar Mein Khappar Khadaga Virajay, Jako Dekh Kaal Dar Bhajey

Sohe Astra Aur Trishula, Jase Uthata Shatru Hiya Shoola
Nagarkot Mein Toumhi Virajat, Tihoun Lok Mein Danka Baajat

Nagarkot Mein Toumhi Virajat, Tihoun Lok Mein Danka Baajat Shumbh

Nishumbh Daanuv Tum Maare, Rakta Beej Shankhana Sanghaare

Mahishasur Nrip Ati Abhimaani, Jehi Agh Bhar Mahi Akulaani
Roop Karaal Kali ka Dhara, Sen Sahita Tum Tihin Samhara

Pari Gaarh Santana Par Jab Jab, Bhayi Sahay Matou Tum Tab Tab
Amarpuri Arubaa Sab Lokaa, Tab Mahima Sab Kahey Ashoka

Jwala Mein Hai Jyoti Tumhari, Tumhein Sada Poojey Nar Nari
Prem Bhakti Se Jo Yash Gave, Dukh Daridra Nikat Nahin Aave

Dhyaave Tumhein Jo Nar Man Layi, Janma Maran Tako Chhouti Jaayi
Yogi Sur Muni Kahat Pukaari, Yog Na Hoye Bina Shakti Tumhari

Shankara Acharaj Tap Ati Keenho, Kaam Krodh Jeet Sab Leenho
Nishidin Dhyan Dharo Shankar Ko, Kaahu Kaal Nahin Soumiro Tumko

Shakti Roop Ko Maram Na Payo, Shakti Gayi Tab Man Pachitayo
Sharnagat Huyi Kirti Bakhaani, Jai Jai Jai Jagadambe Bhavani

Bhayi Prasanna Aadi Jagadamba, Dayi Shakti Nahin Keen Vilamba
Maukon Maatu Kashta Ati Ghero, Tum Bin Kaun Harey Dukh Mero

Asha Trishna Nipat Satavein, Ripu Moorakh Mohe Ati Darpaave
Shatru Nash Kijey Maharani, Soumiron Ikchit Tumhein Bhavani

Karo Kripa Hey Maatu Dayala, Riddhi Siddhi Dey Karahou Nihaala
Jab Lagi Jiyoun Daya Phal Paoun, Tumhro Yash Mein Sada Sounaoun

Durga Chalisa Jo Nar Gaavey, Sab Sukh Bhog Parampad Pavey
Devidas Sharan Nij Jaani, Karahoun Kripa Jagadambe Bhavani

Youtube Click Here
Hungama Click Here
Gaana Click Here
JioSaavn Click Here

Here are the Durga Chalisa Bhajan lyrics in Gujarati, Hindi and English  as well as details of the Durga Chalisa Bhajan and we also provide you a list of the platforms or applications above where this track is available now. We hope you have enjoyed the songs lyrics mentioned above and there are lot of other song’s lyrics are available on our website with sufficient details. Do not forget to check it out.

Recent posts

Google search engine