Maa Tujhe Salaam (Vande Mataram) Bhajan Lyrics in Hindi

Maa Tujhe Salaam (Vande Mataram) Bhajan is one of the most popular Desh Bhakti Bhajan. This Desh Bhakti Bhajan is sung by A.R. Rahman. And here we provide you the Maa Tujhe Salaam (Vande Mataram) Bhajan’s Lyrics in Hindi. Check out the lyrics that are mentioned in the article. 

Maa Tujhe Salaam (Vande Mataram) Bhajan Details:

Bhajan Name Maa Tujhe Salaam (Vande Mataram)
Album
Label
Singer A.R. Rahman
Lyricist
Music 
Starring

Maa Tujhe Salaam (Vande Mataram) Bhajan Lyrics In Hindi:

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलय़जशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। १।।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। २।।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।। ३।।

तुमि विद्या तुमि धर्म,
तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे,
बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदय़े तुमि माँ भक्ति,
तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे। वन्दे मातरम् ।। ४।।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।। ५।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। ६।।

 

Youtube Click Here
Hungama Click Here
Gaana Click Here
JioSaavn Click Here

Here are the Maa Tujhe Salaam (Vande Mataram) Bhajan lyrics in Hindi and details of the  Maa Tujhe Salaam (Vande Mataram) Bhajan and we also provide you a list of the platforms or applications where this track is available now.

Leave a Comment